Mega hit na maturę

4 Titoli in serie
0 out of 5 stars Non sono ancora presenti recensioni clienti

Geografia Sintesi dell'editore

Kompendium wiedzy geograficznej dla maturzystów przedstawione w sposób przejrzysty i interesujący. Chociaż w geografii bardzo ważny jest rysunek, to nagrana część opisowa daje duże szanse zapoznania się z tematyką potrzebną do egzaminu maturalnego. Z zagadnieniami dotyczącymi obliczeń geograficznych oraz map należy jednak zapoznać się wcześniej, a audiobook traktować w tym przypadku jako powtórzenie.

Prezentowany materiał podzielony jest na siedem rozdziałów:

  1. Elementy kartografii, astronomii i geologii,
  2. Procesy egzogeniczne. Hydrosfera. Gleby i roślinność,
  3. Atmosfera. Strefy klimatyczne. Geografia fizyczna Polski,
  4. Ludność. Urbanizacja. Konflikty,
  5. Rolnictwo i usługi,
  6. Przemysł. Globalizacja. Współpraca międzynarodowa,
  7. Geografia społeczno-ekonomiczna Polski. Sozologia.
©2018 Adam Sochaczewski, Anna Borowicz, Karolina Wolszczak (P)2019 Storybox
Mostra di più Mostra meno