Ascolta ora gratuitamente con il tuo abbonamento Audible

Dopo 30 giorni, 9,99 €/mese. Cancella quando vuoi.
Ascolta senza limiti migliaia di audiolibri, podcast e serie originali
Disponibile su ogni dispositivo, anche senza connessione
9,99 € al mese, cancelli quando vuoi
Geografia copertina

Geografia

Di: Adam Sochaczewski,Anna Borowicz,Karolina Wolszczak
Letto da: Adrian Chimiak
Iscriviti - Gratis i primi 30 giorni

Dopo 30 giorni, 9,99 €/mese. Cancella quando vuoi.

Acquista ora a 10,95 €

Acquista ora a 10,95 €

Paga usando carta che finisce per
Confermando il tuo acquisto, accetti le Condizioni d'Uso di Audible e l'Informativa sulla Privacy di Amazon. Tasse dove applicabili.

Sintesi dell'editore

Kompendium wiedzy geograficznej dla maturzystów przedstawione w sposób przejrzysty i interesujący. Chociaż w geografii bardzo ważny jest rysunek, to nagrana część opisowa daje duże szanse zapoznania się z tematyką potrzebną do egzaminu maturalnego. Z zagadnieniami dotyczącymi obliczeń geograficznych oraz map należy jednak zapoznać się wcześniej, a audiobook traktować w tym przypadku jako powtórzenie.

Prezentowany materiał podzielony jest na siedem rozdziałów:

  1. Elementy kartografii, astronomii i geologii,
  2. Procesy egzogeniczne. Hydrosfera. Gleby i roślinność,
  3. Atmosfera. Strefy klimatyczne. Geografia fizyczna Polski,
  4. Ludność. Urbanizacja. Konflikty,
  5. Rolnictwo i usługi,
  6. Przemysł. Globalizacja. Współpraca międzynarodowa,
  7. Geografia społeczno-ekonomiczna Polski. Sozologia.
©2018 Adam Sochaczewski, Anna Borowicz, Karolina Wolszczak (P)2019 Storybox

Cosa pensano gli ascoltatori di Geografia

Valutazione media degli utenti. Nota: solo i clienti che hanno ascoltato il titolo possono lasciare una recensione

Recensioni - seleziona qui sotto per cambiare la provenienza delle recensioni.

Non ci sono recensioni disponibili